THE END

Proszę wykonać do 30 marca 2020 r. Rozwiązania proszę dostarczyć w dokumencie PDF na skrzynkę m.jarmakowicz@lo16.wroc.pl